Tiến độ xây dựng chung cư The Legend Tower

Website Chủ đầu tư chung cư The Legend Tower cập  nhật hiện tại dự án The Legend Tower 109 Nguyễn Tuân đang thi công xong phân móng để xây hầm. Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đại Việt Trí Tuệ cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ Quý II/ 2018.
Dưới đây là cập nhật tiến độ xây dựng chung cư The Legend Tower ngày 20/01/2016: